krok trzeci

Kolejna czynno to uszczelnienie ” lu驕nych ramek” , kt籀re musz by przymocowane do kanau za pomoc nit籀w lub wkrt籀w. Aby w peni uniemo髒liwi ewentualne przedostawanie si wody pod paszcz do izolacji, uszczelnienie powinno by identyczne jak wykonane przez producenta.

 

WA驍NE:
Do uszczelnie nale髒y stosowa masy elastyczne posiadajce bardzo dobr przyczepno do podo髒a , np. poliuretanow mas uszczelniajc INTER TROTON.