krok czwarty

Nastpnie u髒ywajc dystans籀w poziomujcych wykonanych w ksztacie ktownika, skrcamy ze sob paszcze. Ostatni etap to zamontowanie ceownika maskujcego. W tym celu nale髒y wykona nacicia w tzw. „tr籀jkt” a nastpnie zagi ceownik do kta 90* .