ERCO SYSTEM

Przedstawiamy system przewod籀w izolowanych z paszczem zewntrznym
do zastosowania w instalacjach wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych.

System skada si z :

1. Cz wewntrzna kanay oraz ksztatki wentylacyjne o przekroju prostoktnym , wykonane ze stali ocynkowanej DX51D i Z275 wedug normy PN EN 1507 Wentylacja budynk籀w. Przewody wentylacyjne
z blachy ocynkowanej o przekroju prostoktnym.

2. Izolacja Materia izolujcy termicznie o dowolnej gruboci , zale髒nej od przeznaczenia
i miejsca monta髒u element籀w. ( dachy budynk籀w , maszynownie , instalacje
po髒arowe , hale produkcyjne )

3. Cz zewntrzna – wykonane w standardzie z blachy alucynkowej o gr. 0,5mm i powoce ALZ 185.
Paszcze mo髒na wykona r籀wnie髒 z innych gatunk籀w blach np. ocynk, stal nierdzewna lub blachy powlekane.

4. Dystans poziomujcy – element w ksztacie ktownika su髒cy do poczenia ze sob paszczy.

5. Ceownik maskujcy – obr籀bka blacharska , wykoczenie

GWNE ZALETY

ERCO-SYSTEM w odr籀髒nieniu od powszechnie stosowanych rozwiza
skraca czas monta髒u i wykonania instalacji.

Drugim wa髒nym czynnikiem jest fakt i髒 obni髒a koszty inwestycji.

Firma monterska we wasnym zakresie wykonuje instalacj izolowan , bez koniecznoci zlecenia oblachowania firmie zewntrznej.

W szczeg籀lnych przypadkach gdy przekroje instalacji lub warunki uniemo髒liwi
wykonanie prefabrykat籀w w caoci , istnieje opcja wykonania paszczy do
samodzielnego monta髒u.

Zmontowan instalacj mo髒na w ka髒dej chwili zdemontowa bez obaw uszkodzenia element籀w i dokona zmian oraz poprawek.

Mo髒liwo ponownego wykorzystania tych samych kana籀w i ksztatek izolowanych
to r籀wnie髒 kolejna z zalet ERCO-SYSTEM-u.